top of page
rebozo massage fødselsmodnende massage hod familiezonen.com
lukkende rebozo massage hos familiezonen.com

Rebozo massage

Rebozoen, er et traditionelt mexikansk sjal brugt af kvinder i århundreder til at hjælpe vordende mødre med at imødese fødslen med større komfort, tillid og sikkerhed. Det er naturlig smertelindring gennem graviditet og fødsel.

Rebozo massage.

Rebozo massage gavnligt gennem hele graviditeten.

Rebozo massage er en skøn måde at blødgøre spændinger, myoser og knuder i vævet i hele bækken området

I graviditeten bliver kroppen ofte anspændt. Hvis man har ondt i en skylder er det let at strække, masserer og gnuppe det bedre, hvor imod det er meget svært at gøre det samme med vævet i bækkenog underlivet.

Veh hjælp at et rebozo sjal kan bækken, den nedre ryg, underlivet mm. blive strukket og masseret.

Et anspænde underliv, gør det sværre for barnet at finde den rette position.

Fødselsmodnende rebozo med/uden zoneterapi.

Fra du er 37+0 er du velkommen til at modtage en fødselsmodnende rebozobehandling inklusiv akupressur.
Behandlingen starter med rebozo massage, som skaber balance og afspænding i kroppens muskler. Når muskelspændinger i livmoderen og bækkenet løsnes vha. rebozomassage, giver det barnet mulighed for at komme længere ned og på plads i bækkenet.


Akupressur kan bruges til naturlig igangsættelse og virke som smertelindring under fødslen.
Behandlinger  med rebozo og zoneterapi tager ca. 1,5 time. 

Pris 795kr. rebozo med zoneterapi

Pris 595kr. rebozo uden zoneterapi ca. 55min.

Rebozolukning/svøbning.

Rebozolukning (også kendt som Rebozosvøbning), er et smukt ritual som tilbydes fra 4 uger efter fødslen. Rebozo lukning er et ritualet, hvor du kommer “hjem til dig selv”. Din krop og energi har i mange måneder været åben og modtagelig for begyndelsen af dit moderskab, og gennemgået den ultimative energiudladning: at føde dit barn – og blive mor.

Ved rebozo lukning/svøbning vil din krop og dens energi bliver svøbt med rebozosjalerne. Jeg laver en guidet afspænding, hvor du vil komme på en indre rejse og du vil takke din krop for det fantastiske og magiske arbejde den har udført i forbindelse med skabelsen og fødslen af dit barn.

Dette er være en meget smuk oplevelse at invitere tætte veninder med til. Et kvindeligt fællesskab fuld af omsorg og kærlighed som svøber moderen med kærlighed og ømhed via tilstædeværelse og rebozoens faste og omfavnende evne.

Det er også mulig at købe et rebozosjal.

En rebozo lukning/svøbning session tager ca. 1 1/2 time og foregår i dit eget hjem.

Pris 995Kr.

Rebozoer af høj kvalitet og fair priser kan købes hos REBOZO COPENHAGEN 

bottom of page